ISAI The Martial Art of Formless Flow: למה ללמוד תנועה טבעית

Monday, December 30, 2013

למה ללמוד תנועה טבעיתהמטרה של האימון שלנו בדרך כלל, כמעט תמיד, היא פעילות.
רוב הפעילויות שלנו לא טבעיות. הן נלמדות והן תוצאה של חינוך ותרבות.
התנועה היא אמצעי, כמו שרכב הוא אמצעי תחבורה או תנועה.
אם לא היינו מתכננים רכב ומטפלים בו - היינו ממשיכים ללכת ברגל, כמו שעושים זאת לפעמים עד היום. ברור שעדיף לנסוע ברכב או לטוס במטוס מאשר להסחף ימים שלמים או אפילו שבועות בדרכים או ללא דרכים.  
כמובן, גישה זו שדורשת מחקר והשקעה מוקדמת באמצעי התנועה- ברכב, בתשתיות, בכבישים.

כך גם כאשר אנחנו מדברים על תנועה אנושית, באמצעות גופינו.
כדי שתנועות הגופניות שלנו יהיו יעילות עלינו להשקיע בהבנה ובאימון של תנועות.  רק לאחר מכן כדאי לעבור לפעילות. רק אז הדרך למצוינות תהיה קצרה ומה שאפילו יותר חשוב – היא תהיה פתוחה לכולם ולא רק למוכשרים ומיוחדים.

ניתוח התנועה מביא אותנו לשיפור ולאימוץ של תנועה טבעית. אימון בה קל, מהנה, מהיר ויעיל מאוד. הרי אנחנו חוזרים לטבע האמיתי, למהות הפנימית שלנו.

זה כמו נסיעה במכונית פרארי המפוארת בכביש מהיר לעומת הסחפות בעגלה הרתומה לסוס – נסיעה בסגנון, מהנה, קלה ומהירה.

בפרפרזה אפשר לומר על תנועה אנושית טבעית - עדיף לנסוע בפררי בכביש מהיר מאשר להסחף בעגלה מקרקעת בדרך העפר.

 

No comments :

Post a Comment