ISAI The Martial Art of Formless Flow: תרגילים איזומטריים טבעיים

Thursday, December 5, 2013

תרגילים איזומטריים טבעיים

 
תרגילים איזומטריים ידועים עוד משחר ההיסטוריה האנושית. לוחמים ומתאבקים בתרבויות עתיקות השתמשו בהם לפיתוח הכוח כבר לפני אלפי שנים. כך מילו מקרוטון ביוון העתיקה היה הולך עם שור על הכתפיים כדי לפתח את כוח.
אלכסנדר זאס שנחשב ע"י רבים כאדם החזק ביותר בכל ההיסטוריה האנושית היה האחראי לפריחה מחודשת של תירגול איזומטרי בתקופה המודרנית.
מתאבק הודי אגדי מתחילת המאה הקודמת פהלוון גמה הגדול היה חסיד גדול של תירגול איזומטרי.

גם ביוגה משתמשים מתרגילים איזומטריים כדי לפתח את הכוח הרבה מעבר לדמיון, את היכולת להרים משקלים כבדים, לעצור דופק וכד'.
תרגילים איזומטריים בניגוד לתרגילים אחרים מחזקים רצועות וגידים יותר משרירים. לכן סוג זה של התרגילים יותר מחזק שרירים מאשר מנפח אותם.
רוב התרגילים האיזומטריים היום נעשים כמאמץ אזומטרי מול חפצים חיצוניים או כאשר איברים שונים בגוף מתנגדים אחד לשני. כך אכסנדר זאס היה מתאמן עם שרשראות שהוא מנסה לקרוע אותם במצבים שונים. דרך אחרת הייתה נסיון לכופף מוצרים שונים מברזל. בלי חפצים מתאמנים למשל בעזרת התנגדות  של יד שמאל מול יד ימין, כאשר יד אחת מנסה להתישר והשניה להתכופף.
כל אלה הם תרגילים שפותחו ע"י אדם, תוצאה של פעילות שכלתנית ולא תנועה טבעית, מולדת ואינסטינקטיבית.
כאשר אנו חוקרים את כל היצורים החיים אנו מגלים שישנו תירגול מולד, משותף לכולם. תרגול זה לא קשור באופן ישיר לשום פעילות בסביבה כמו חיפוש מזון, משחק, ריצה וכד'. זוהי תנועה אוניברסלית, היעילה ביותר לבריאותם של כל היצורים החיים, היא לבדה מספיקה כדי להחזיק אותם בריאים וחזקים. זוהי תנועה אינסטינקטיבית שגורמת עונג רב ותועלת עצומה בעת ובעונה אחת. 
אז מה היא תנועת פלא הזאת? תנועה זו היא התמתחות. גם פיהוק שייך אליה. תנועה זו לא זקוקה בשום התנגדות חיצונית כדי לפתח מאמץ שרירי בכל הגוף. היא איננה תולדה של שכל אלא חלק מהטבע שלנו. יש לה השפעה פיזית ופסיכולוגית חזקה וחיובית מאוד. היא מחזיקה את היצורים החיים בריאים וחזקים גם בלי שום  פעילות נוספת. היא מפעילה את כל הגוף בלי להשאיר אף שריר בגוף ללא תירגול. היא גורמת לחיזוק שרירים ולהרפייתם גם יחד. היא גם מעוררת וגם מרגיעה. בקיצור - מדובר בהמצאה גאונית של הטבע או בורא העולם, סוג של מפתח אוניברסלי שפותח כמעט כל דלת בעולם של הבריאות, כוח ותחושה פנימית מצויינת.

No comments :

Post a Comment